Privacyverklaring

Identiteit 

Deze privacyverklaring geldt voor Van Breugel Onderzoek & Advies gevestigd te Lexmond. 

 

Contactgegevens 

Van Breugel Onderzoek & Advies 

Zederikkade 223 

4128 LS Lexmond 

 

Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen: 

Contactpersoon: Gerla van Breugel 

E-mailadres: [email protected] 

Telefoonnummer: 06-11088298 

 

Persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. 

 

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje Doeleinden beschreven doeleinden: 

·         naam 

·         adresgegevens 

·         telefoonnummer 

·         emailadres 

·         IP-adres 

 

Doeleinden en rechtsgronden 

De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

·         contact opnemen via de website, mail of telefoon 

·         versturen van een (digitale) nieuwsbrief 

 

Ontvangers 

De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen: 

·         e-mailmarketingdiensten zoals MailChimp of MailPlus 

·         e-mail en office toepassingen zoals GMail of Office365 

 

Duur 

De persoonsgegevens die opgevraagd zijn voor de onder Doeleinden beschreven doeleinden zullen vijf jaar bewaard worden óf zolang er een zakelijke relatie bestaat tussen u en Van Breugel Onderzoek & Advies. Daarna zullen de gegevens worden gewist en/of vernietigd en niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden. 


Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Deze website maakt gebruik van een SSL certificaat om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik door derden. De gegevens die door derde partijen worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via eerder genoemde contactgegevens. 

 

Recht op inzage, rectificatie en/of wissen 

De betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn) heeft het recht de gevraagde gegevens in te zien of te wissen. Tevens heeft de betrokkene recht op rectificatie bij verkeerd publiceren (anders dan opgegeven door de betrokkene) van de gegevens. 

Ook als de persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen, bestaat het recht om deze toestemming in te trekken. 

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via eerder genoemde contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Klachten 

De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat u dit doet, neem altijd eerst contact op met ons. 

 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gedrag van bezoekers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 


Derde landen 

Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan ‘derde landen’. Dat wil zeggen dat de servers waarop deze informatie opgeslagen wordt zich buiten Europa bevinden. In dit geval geldt dit voor Facebook, Twitter en LinkedIn die hun servers in Amerika hebben staan. Bedrijven in Amerika die het Privacy Shield certificaat hebben, gaan adequaat om met persoonsgegevens. Alle voornoemde bedrijven zijn Privacy Shield gecertificeerd. 


Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google garandeert een adequaat gegevensbeschermingsniveau op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.