Frisse Wind Heerlen

Created with Sketch.

Klantbehoefte: Frisse Wind Heerlen wil weten in hoeverre ze de beoogde impact zoals vastgelegd in hun verandertheorie hebben gerealiseerd én welke activiteiten daaraan hebben bijgedragen. Deze informatie wordt gebruikt om extern te verantwoorden richting financiers en intern om te leren over de effectiviteit van hun nieuwe aanpak. 

 

Geboden dienstverlening: Opzetten en uitvoeren van een impactonderzoek onder de doelgroep van Frisse Wind Heerlen met behulp meetinstrumenten die speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld zijn. De doelgroep bestaat uit Heerlenaren met een buurtinitiatief.

 

Outputs: Frisse Wind Heerlen heeft een overzicht ontvangen van analyses en resultaten aangevuld met een presentatie van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Daarnaast beschikt Frisse Wind Heerlen over de ontwikkelde online vragenlijsten voor herhaalmetingen.

 

Effecten: Frisse Wind Heerlen heeft meer inzicht gekregen in de impact die zij al wel en nog niet realiseert en enkele specifieke activiteiten die daaraan hebben bijgedragen. Hierdoor kan zij aan huidige en toekomstige financiers de toegevoegde waarde van vernieuwde aanpak laten zien.

impact030

Created with Sketch.

Klantbehoefte: impact030 wil weten in hoeverre ze de beoogde impact zoals vastgelegd in hun verandertheorie hebben gerealiseerd én welke activiteiten daaraan hebben bijgedragen. Deze informatie wordt gebruikt om extern te verantwoorden richting financiers en intern ter onderbouwing van de activiteitenplanning voor het volgende jaar. 

 

Geboden dienstverlening: Begeleiding bij het aanscherpen van de bestaande verandertheorie en daarnaast het begeleiden van een impactonderzoek onder de doelgroep van impact030: impactondernemers in de regio Utrecht. In de begeleiding ligt de nadruk op het opzetten van het onderzoek, het ontwikkelen van de meetinstrumenten en het analyseren van de verzamelde data.

 

Outputs: impact030 heeft een meetplan met bijpassende meetinstrumenten ontvangen en een PowerPointpresentatie met daarin de belangrijkste resultaten en conclusies.

 

Effecten: impact030 heeft meer inzicht gekregen in de impact die zij al wel en nog niet realiseert en enkele specifieke activiteiten die daaraan hebben bijgedragen. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde van impact030 zichtbaar richting financiers en kan het activiteitenplan voor volgend jaar worden onderbouwd. Daarnaast heeft impact030 op basis van de onderzoeksresultaten een impactverslag geschreven waarmee ze de behaalde impact en de geleerde lessen intern en extern communiceren.  

Buurtgids

Created with Sketch.

Klantbehoefte: Buurtgids wil opschalen door haar activiteiten uit te breiden naar drie nieuwe Amsterdamse buurten. Om dit mogelijk te maken heeft Buurtgids meer inzicht nodig in de effecten en werking van haar aanpak zodat richting potentiële opdrachtgevers een duidelijke propositie kan worden geformuleerd.

 

Geboden dienstverlening: Adviezen ter verbetering en aanscherping van 1) de huidige verandertheorie, 2) de huidige aanpak van monitoren en evalueren en 3) het rapporteren van de gerealiseerde impact. Deze adviezen zijn gebaseerd op gesprekken met het team van Buurtgids, analyse van interne documentatie, literatuuronderzoek, en een werksessie met buurtgidsen.

 

Outputs: Buurtgids beschikt over een adviesrapport met daarin een aangescherpte en gevalideerde theorie, verbeterde en nieuwe meetinstrumenten en praktische adviezen ter verbetering van de huidige impactrapportage.

 

Effecten: Het team van Buurtgids heeft meer inzicht gekregen in de effecten die ze wil bereiken en bij wie, hoe ze die denkt te bereiken en welke aannames daarbij worden gemaakt. Ook heeft het team meer kennis gekregen over het meten van impact en de bijbehorende uitdagingen. 

Avance Impact / De Nationale DenkTank

Created with Sketch.

Als freelancer opdracht uitgevoerd voor: De Nationale DenkTank 

 

Klantbehoefte: De Nationale DenkTank wil graag weten welke impact zij in de afgelopen jaren heeft bereikt, welke succesfactoren aan deze impact hebben bijgedragen en aanbevelingen over welke aspecten kunnen worden verbeterd. Deze kennis wil de Nationale DenkTank gebruiken voor haar communicatie, het werven van nieuwe partners en het herijken van de impactstrategie. 

 

Geboden dienstverlening: Opzetten en uitvoeren van een grootschalig impactonderzoek onder oud-deelnemers, huidige partners en andere alumni-netwerken met behulp van vragenlijsten, focusgroepen en interviews die speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld zijn. 

 

Outputs: De Nationale DenkTank heeft een presentatie en rapport ontvangen met daarin een overzicht van de gerealiseerde impact, de succesfactoren die daaraan hebben bijgedragen en aanbevelingen over te verbeteren aspecten. 

 

Effecten: De Nationale DenkTank heeft meer inzicht gekregen in de impact zij al wel en nog niet realiseert en welke specifieke activiteiten daaraan hebben bijgedragen. Hierdoor weet de DenkTank aan welke knoppen zij concreet kan draaien om nog meer impact te maken en is zij beter in staat om strategische keuzes te maken voor de toekomst.