Impactmanagement

Impactmanagement is het actief managen van de impact die je wilt maken als organisatie. Impact is dus niet iets dat je overkomt, impact bereik je door gericht iets te doen! Het actief managen van je impact is ook geen eenmalige actie, maar een continue proces, dat grofweg uit 5 stappen bestaat en waarbij je na de 5e stap weer verdergaat bij stap 1.

Deze tekst is vanwege de eenvoud geschreven vanuit een jij-perspectief. Maar wanneer jij niet alleen impact wilt maken, maar dit doet als team, bedrijf, organisatie, projectgroep, buurtinitiatief, etc. dan zijn deze beschreven stappen hetzelfde. Werk je met of in een team, lees dan overal in plaats van ‘je’ ‘het team’, etc.!

Bij het ontwikkelen van een impactstrategie bepaal je allereerst welk maatschappelijk probleem je wilt (helpen) oplossen en welke verandering je daarom uiteindelijk wilt bereiken en bij wie. Vervolgens werk je je impactstrategie uit met behulp van een verandertheorie: je formuleert wat je concreet gaat doen en voor wie om deze verandering te realiseren. Ook laat je via concrete en logische tussenstappen zien op welke manier jouw acties tot de gewenste verandering leiden. 

Van Breugel Impactonderzoek & advies helpt je bij het ontwikkelen van je impactstrategie inclusief een verandertheorie.  

Het is nu tijd om de ontwikkelde impactstrategie te implementeren. Oftewel, je gaat de geplande activiteiten uitvoeren. Als het goed is, leiden deze activiteiten tot de veranderingen die je in je verandertheorie hebt beschreven. Maar ja, hoe weet je dat nu zeker? Door te meten!

Door het meten van je impact kom je te weten of je de gewenste veranderingen hebt bereikt, bij wie en hoe groot die veranderingen zijn. Impact meten kan op veel verschillende manieren. Hoe jij het beste jouw impact kunt meten is onder andere afhankelijk van je activiteiten, de gewenste veranderingen, je meetkennis en budget. 

 

Van Breugel Impactonderzoek & advies ontwerpt en voert impactonderzoek uit waarbij rekening wordt gehouden met jouw wensen en mogelijkheden.  

Door anderen te laten weten welke impact je hebt gerealiseerd, kun je bijvoorbeeld een potentiële klant overtuigen om jouw product of dienst te kopen. Of kun je een potentiële financier overhalen om jouw programma of initiatief te helpen realiseren. Deze impact-informatie kun je ook gebruiken om verantwoording af te leggen aan investeerders of fondsen waarvan je financiering hebt ontvangen. De motivatie van medewerkers en vrijwilligers neemt enorm toe als ze weten welke concrete impact hun harde werken heeft opgeleverd.  

Van Breugel Impactonderzoek & advies adviseert je over de meest geschikte manier om over jouw impact te communiceren en ontwerpt bijbehorende uitingen zoals impactrapportages, infographics en dashboards in samenwerking met gespecialiseerde partners. 

Door regelmatig je impact te meten krijg je niet alleen grip op hoe groot je impact nu werkelijk is, maar je leert ook welke activiteiten uit jouw aanpak goed werken en welke minder. Op basis van deze lessen kun je bijvoorbeeld de meer impactvolle activiteiten uitbreiden of versterken en de minder impactvolle activiteiten aanpassen of schrappen. Zo haal je de meeste impact uit je (beperkte) budget en menskracht! Deze lessen kunnen ertoe leiden dat je je impactstrategie wilt aanpassen, in dat geval keer je dus terug naar stap 1. 

 

Van Breugel Impactonderzoek & advies begeleidt het leerproces zodat je zoveel mogelijk lessen uit de opgehaald impactinformatie haalt.