ImpactHouse / Effective Altruism Netherlands

Created with Sketch.

 Als freelancer voor ImpactHouse by Grant Thornton Netherlands opdracht uitgevoerd voor: Effective Altruism Netherlands 

 

Klantbehoefte: De leiders van de universiteitsgroepen hebben aangegeven behoefte te hebben aan kennis over de Theory of Change als methodiek om hen te helpen bij het vergroten van hun impact. 

Geboden dienstverlening: Ontwikkelen en geven van een Engelstalige basistraining over de methodiek van de Theory of Change (i.e. verandertheorie) binnen de context van Effectief Altruïsme. 

Outputs: 25 leiders van universiteitsgroepen van 12 universiteiten zijn getraind in het toepassen van de Theory of Change methodiek op hun eigen universiteitsgroep. 

Effecten: De deelnemende leiders hebben meer kennis over de Theory of Change methodiek en de toepassingsmogelijkheden ervan binnen hun universiteitsgroep. Daarnaast hebben ze een gemeenschappelijke impacttaal ontwikkeld en is de intentie uitgesproken om een overkoepelende Theory of Change voor de universiteitsgroepen te ontwikkelen én het geleerde te delen met de leiders die niet aan de training hebben deelgenomen. 

 

Fontys Hogeschool

Created with Sketch.

Klantbehoefte: Door verdubbeling van het aantal studenten voor de cursus Social Entrepreneurship heeft de Fontys Academy Creatieve Industries tijdelijk een extra docent sociaal ondernemen nodig. 

 

Geboden dienstverlening: Doorontwikkelen en geven van werkcolleges over sociaal ondernemen aan studenten van de opleiding International Life Style Studies en het werven van Brabantse sociaal ondernemers die fungeren als opdrachtgevers tijdens deze cursus.

 

Outputs: Fontys beschikt tijdelijk over een extra docent sociaal ondernemen en over zes opdrachtgevers met een hulpvraag. Verder is een groep studenten getraind in het ontwikkelen van een impactstrategie m.b.v. de verandertheorie en in het geven van advies om deze impactstrategie en/of het verdienmodel te verbeteren. De sociaal ondernemers hebben een impactstrategie in de vorm van een verandertheorie ontvangen en een advies passend bij hun hulpvraag.

 

Effecten: De studenten hebben meer toegepaste kennis over het maken van impact en sociaal ondernemerschap en zijn zich meer bewust van de uitdagingen van dit type ondernemerschap.

Door de kritische vragen van de studenten hebben de sociaal ondernemers meer inzicht gekregen in de impact die ze beogen en bij wie, welke activiteiten daar voor nodig zijn en op welke manier deze activiteiten aan de beoogde impact bijdragen. Dankzij het advies van de studenten weten deze ondernemers hoe ze hun verdienmodel kunnen verbeteren. 

Avance Impact / Gemeente Altena

Created with Sketch.

Als freelancer voor Avance Impact opdracht uitgevoerd voor: Gemeente Altena – Team Samenleving

 

Klantbehoefte: Team Samenleving van de Gemeente Altena wil impactgerichter gaan werken. Op die manier kan het team betere beleidskeuzes maken, oftewel keuzes die zoveel mogelijk positieve impact opleveren. 

 

Geboden dienstverlening: Ontwikkelen en geven van een tweedaagse basistraining impactmanagement. In deze training staan het ontwikkelen van een verandertheorie/impactstrategie en het opstellen van een impactmeetplan centraal. Tijdens de training passen de deelnemers het geleerde direct toe op een casus uit de eigen praktijk. 

 

Outputs: Een groep van 12 beleidsadviseurs en -medewerkers zijn getraind in het impactgedachtegoed en hebben een concept verandertheorie en een concept meetplan passend bij hun eigen casus waar ze zelf mee verder kunnen. 

 

Effecten: Deelnemers denken meer impactgericht, kijken kritischer naar bestaand en te ontwikkelen beleid, zien verbanden tussen beleidsterreinen en weten waarover zij het gesprek aan kunnen gaan met partners en profijtgroepen.

Avance Impact / Hogeschool van Amsterdam

Created with Sketch.

Als freelancer voor Avance Impact opdracht uitgevoerd voor: Hogeschool van Amsterdam 

 

Klantbehoefte: Het lectoraat Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek wil de impact van het 

onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam vergroten door medewerkers in diverse functies kennis te laten maken met relevant tools en methodieken zoals de Theory of Change. 

 

Geboden dienstverlening: Ontwikkelen en geven van een online basistraining over de methodiek van de Theory of Change (i.e. verandertheorie). 

 

Outputs: Twee groepen bestaande uit een mix van onderzoekers en projectmedewerkers van de Hogeschool van Amsterdam zijn getraind in het toepassen van de Theory of Change methodiek op een casus van de Hogeschool van Amsterdam. 

 

Effecten: De deelnemende onderzoekers en projectmedewerkers hebben meer kennis over de Theory of Change methodiek en de toepassingsmogelijkheden ervan in hun werkpraktijk.