Diensten

Om jou en je collega’s te helpen bij het ontwikkelen van een impactstrategie, het meten van impact of het communiceren over impact biedt Van Breugel Impactonderzoek & advies verschillende diensten aan. Het aanbod varieert van een eenmalig impactconsult tot een compleet impacttraject inclusief impactmanager. Ben je benieuwd wat er bij jou(w organisatie of bedrijf) past? Neem contact op met Gerla via het contactformulier of per e-mail. 

Impactconsult

Created with Sketch.

Wat het is:  

Een impactconsult bestaat uit het inlezen in jouw vraag of wens op basis van door jou aangeleverde informatie (1 uur) gevolgd door een offline of online sessie van 1 uur.  

  

Voor wie:  

·         voor iedereen met een concrete impactvraag  

·         voor iedereen die 'iets' met impact wil, maar nog geen idee heeft van wat en hoe 

 

Wat we gaan doen & wat het je oplevert: 

·         Je hebt een concrete impactvraag: 

         Tijdens een impactconsult pluizen we jouw impactvraag uit en ontvang je advies over  
         wat je kunt doen om jouw vraag te beantwoorden. Je gaat naar huis met concrete 
         vervolgstappen. 

·         Je wilt 'iets' met impact: 
         Tijdens een impactconsult zoeken we uit waarom jij iets met impact wil en ontvang je 
         advies over wat je kunt doen om dat te realiseren. Je gaat naar huis met een concreet 
         beeld van wat je met impact kunt en wilt doen en enkele vervolgstappen.  

 

Wanneer je bij het nemen van de vervolgstappen begeleiding nodig hebt, kun je ervoor kiezen om hiervoor een impactstrippenkaart aan te schaffen, een impacttraject af te nemen of om Gerla tijdelijk in te huren als impactmanager.  

Impactstrippenkaart

Created with Sketch.

Wat het is:  

Met een impactstrippenkaart koop je 10 uur impactadvies in die je flexibel kunt inzetten. Je ontvangt bijvoorbeeld advies over

·         een nieuwe of verbeterde impactstrategie óf  

·         een nieuwe of verbeterde impactmeetaanpak óf 

·         hoe je effectiever communiceert over de beoogde of gerealiseerde impact 

  

Voor wie:  

·         voor iedereen die impactadvies nodig heeft omtrent bovengenoemde of andere 
          impactvraagstukken en waarvoor een impactconsult niet toereikend is  

 

Wat we gaan doen & wat het je oplevert: 

Dit hangt af van het specifieke impactvraagstuk, maar bij deze een paar voorbeelden. 

·        Bij impactstrategieadvies maken we bijvoorbeeld samen een probleemanalyse, 
         onderzoeken we welke impact nodig is om een probleem op te lossen, welke aanpak 
         geschikt is om de benodigde impact te bereiken en welke randvoorwaarden dit aan de 
         organisatie of onderneming stelt. Dit levert een nieuwe of verbeterde impactstrategie 
         op. 

·        Bij impactmeetadvies bepalen we eerst samen de informatiebehoefte, oftewel wie wil 
         wat weten en waarom? Op basis van deze informatiebehoefte, de gebruikte aanpak en 
         beschikbare meetmethodes, formuleren we een nieuwe of verbeterde 
         impactmeetaanpak zodat je weet hoe een (volgende) impactmeting uit te voeren en wat 
         er nog voor nodig is.  

·        Bij impactcommunicatieadvies bepalen we eerst samen wat het communicatiedoel is, 
         i.e. welke boodschap wil je overbrengen, bij wie en waarom? Daarna bepalen we welke 
         informatie en communicatiekanalen hiervoor het meest geschikt zijn en tot slot wat de 
         meest geschikte inhoud en vorm van de communicatie is, zodat je hierna zelf aan de  
         slag kunt met het communiceren van en over je impact.    

 

Afhankelijk van de omvang van elk vraagstuk of een combinatie van vraagstukken heb je misschien meer dan één strippenkaart nodig. Bij meer omvangrijke of complexe impactvraagstukken heb je ook de mogelijkheid om een impacttraject aan te schaffen of Gerla tijdelijk als impactmanager in te huren. 

 

Let op: de uren van een strippenkaarten kun je besteden tot en met een jaar na de bijbehorende factuurdatum.

Impacttraject

Created with Sketch.

Wat het is: 

In een impacttraject leggen we van te voren vast welke activiteiten Gerla voor je uitvoert, wanneer en wat er concreet wordt opgeleverd. Afhankelijk van het impactvraagstuk kan een impacttraject worden ingezet voor het ontwikkelen of verbeteren van de impactstrategie, het uitvoeren of verbeteren van een impactmeting en een effectievere communicatie van de beoogde of gerealiseerde impact. 

 
Voor wie: 

·        voor iedereen die niet alleen impactadvies wil, maar ook ondersteuning nodig heeft bij 
         de uitvoering ervan of de uitvoering (deels) wil uitbesteden; 

·        voor iedereen die meerdere impactvraagstukken of een complex impactvraagstuk 
         heeft. 

 

Wat we gaan doen & wat het je oplevert: 

Dit hangt af van het specifieke impactvraagstuk, maar bij deze een aantal voorbeelden: 

·        Bij een impactstrategietraject faciliteert Gerla een kernteam of de gehele organisatie 
         tijdens activiteiten als het maken van een probleemanalyse, de keuze voor en uitwerken 
         van een geschikte aanpak van het probleem, en het inventariseren van noodzakelijke en 
         aanwezige randvoorwaarden. Indien gewenst kan Gerla ook een deel van de activiteiten 
         uitvoeren, bijvoorbeeld een probleemanalyse. 
         Een impactstrategietraject levert een nieuwe of verbeterde impactstrategie op die door 
         het hele team/organisatie begrepen en gedragen wordt. 

·        Bij een impactmeettraject faciliteert Gerla het gehele impactmeettraject en voert een 
         deel van de activiteiten uit. Denk hierbij aan het bepalen van de informatiebehoefte, 
         opstellen van een impactmeetplan, (door)ontwikkelen van meetinstrumenten, 
         analyseren van impactdata, houden van presentaties voor het team of de gehele 
         organisatie en het ontwikkelen van een impactdashboard. 

·        Bij een impactcommunicatietraject bepalen we gezamenlijk het communicatiedoel en 
        de bijbehorende communicatiestrategie. Daarna creëert Gerla de benodigde content om 
        deze strategie ten uitvoer te brengen, bijvoorbeeld een aantrekkelijke Theory of Change, 
        een infographic of een dashboard die de gerealiseerde impact laat zien, een blog of een 
        impactrapportage. 

Impactmanager

Created with Sketch.

Wat het is: 

Om succesvol met een impactvraagstuk aan de slag te gaan, is er binnen de organisatie of het bedrijf iemand nodig die de kar trekt en met Gerla samenwerkt tijdens een impacttraject (zie hierboven). Als deze kartrekker ontbreekt, is het ook mogelijk om Gerla als impactmanager in te huren. 

 

Voor wie:

·        voor iedere organisatie of bedrijf dat ondersteuning nodig heeft bij de uitvoering van 
         een impacttraject en bovendien behoefte heeft aan een interne kartrekker;

·        voor iedere organisatie die meerdere impactvraagstukken of een complex 
         impactvraagstuk heeft en behoefte heeft aan een interne kartrekker die het overzicht 
         houdt.

 

Wat we gaan doen & wat het je oplevert: 

Het gekozen impacttraject (zie hierboven) wordt dan uitgebreid met impactmanagerstaken. Gerla zal wekelijks 1 tot 2,5 dag binnen jouw organisatie of bedrijf aan de slag gaan om het impacttraject uit te voeren en jouw medewerkers aan te sturen, te trainen en te motiveren om hun bijdrage te leveren. Op deze manier wordt impactgericht denken en doen geborgd in jouw organisatie en kan het hiermee zelfstandig verder na afloop van het impacttraject. 

Impacttraining

Created with Sketch.

Wat het is: 

Een impacttraining bestaat uit interactieve workshops waarin jouw medewerkers aan de slag gaan met hun eigen impactvraagstukken, bijvoorbeeld:

·         een nieuwe of verbeterde impactstrategie óf  

·         een nieuwe of verbeterde impactmeetaanpak óf 

·         effectiever communiceren over de beoogde of gerealiseerde impact 

 

Voor wie:

·        voor iedere organisatie of bedrijf die haar medewerkers concrete handvatten wil geven 
         om impactgericht te denken en te doen. 

 

Wat we gaan doen & wat het je oplevert: 

Afhankelijk van het gekozen impactvraagstuk en de leerdoelen staat impactstrategie, impact meten of communiceren over impact centraal in de workshop. De workshops duren minimaal één dagdeel, maar idealiter twee dagdelen. Tijdens deze workshops wisselen blokjes theorie, praktische voorbeelden en het direct zelf toepassen van de theorie op het eigen vraagstuk elkaar af. Ook wordt er veel samengewerkt en uitgewisseld, zodat deelnemers ook van elkaar leren en een gezamenlijke impacttaal ontwikkelen. De medewerkers kunnen daarna zelfstandig verder met hun impactvraagstuk.